Giao hàng ở Nga và các nước khác

Канализационные насосные станции, очистные сооружения, пескоуловители и др. ALTA GROUP

Đã hơn 10 năm TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII) cung cấp канализационные насосные станции, очистные сооружения, пескоуловители, кессоны, жироуловители, шкафы управления, колодцы, корпуса, муфты, септики. Kinh nghiệm tích lũy được và việc sử dụng linh kiện từ các nhà sản xuất hàng đầu là lý do chính khiến người tiêu dùng lựa chọn chúng tôi
Danh mục sản phẩm ALTA GROUP

Về công ty ALTA GROUP

Thông tin pháp lý
Компания ALTA GROUP (г. Москва) более 10 лет предлагает комплексный подход к водоочистке, являясь российским производителем очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также продукции для наружных инженерных сетей.
 • ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

  Сотрудники ALTA GROUP обладают огромным опытом и входят в состав Технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), а компания является её действительным членом.
 • РАЗВИТИЕ

  Компания постоянно растет и развивается, чтобы быть рядом, когда понадобятся ее помощь, опыт и знания, предлагая не просто оборудование, а законченные решения каждой конкретной задачи.
 • ИННОВАЦИИ

  Применение передовых технологий и инноваций с адаптацией к российским условиям эксплуатации и требованиям органов надзора РФ, обеспечивает удовлетворение потребностей самого требовательного клиента.

Catalog sản phẩm ALTA GROUP

Канализационные насосные станции, очистные сооружения, пескоуловители, кессоны, жироуловители, шкафы управления, колодцы, корпуса, муфты, септики
 • Автономные канализации ALTA GROUP
  Автономные канализации
  Alta Bio Lite/3/OR/5/7/10 и др.
 • Кессоны ALTA GROUP
  Кессоны
  Alta Kesson А 2000АS и др.
 • Муфты для кессонов ALTA GROUP
  Муфты для кессонов
  Alta Connect Long/Wall connect и др.
 • Погреба ALTA GROUP
  Погреба
  Alta Pogreb 20/25/30/35 и др.
 • Жироуловители ALTA GROUP
  Жироуловители
  Alta M-M1М-OS 7-500 и др.
 • Автоматика ALTA GROUP
  Автоматика
  Alta Control KNS/Contact Pro и др.
 • Очистные сооружения ALTA GROUP
  Очистные сооружения
  Alta Air Master Pro/Rain Pro и др.
 • Пескоуловители ALTA GROUP
  Пескоуловители
  Alta S-OS 3.6-240/S-OR 11-700 и др.
 • Канализационные станции ALTA GROUP
  Канализационные станции
  Alta KNS 955-20001220-2250 и др.
 • Колодцы ALTA GROUP
  Колодцы
  Alta Plast TubaTele Plast и др.
 • Накопительные емкости ALTA GROUP
  Накопительные емкости
  Alta Tank 1214161820 и др.
 • Септики ALTA GROUP
  Септики
  Alta Ground Master 124810 и др.
 • Для сильнозагрязненных вод ALTA GROUP
  Для сильнозагрязненных вод
  111 и др.
 • Дополнительное оборудование ALTA GROUP
  Дополнительное оборудование
  Биофильтры, горловины и др.

Bộ tuyển chọn sản phẩm ALTA GROUP

Bạn hãy lựa chọn phương thức đặt hàng hoặc nhận thông tin về đặc điểm, giá cả và thời gian giao hàng thuận tiện nhất.
 1. Bảng giá

  Hãy xem thông tin mức giá của chúng tôi, bằng cách nhận bảng giá hoặc đề xuất thương mại chính thức cho sản phẩm ALTA GROUP.

 2. Tư vấn

  Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được những phương án phù hợp nhất theo đặc điểm kỹ thuật và ngân sách ALTA GROUP

 3. Bộ tuyển chọn sản phẩm tương tự

  Hãy cho chúng tôi biết nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đề xuất hấp dẫn theo các tham số và phạm vi giá ALTA GROUP

 4. Đơn hàng và giao hàng

  Hãy gửi cho chúng tôi đơn đặt hàng để nhận hóa đơn, hợp đồng mua bán cho pháp nhân, cá nhân đối với hàng hóa ALTA GROUP

Bảng thông tin ALTA GROUP

Tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty ALTA GROUP.

TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG NGHỆ MỚI (NOVYE TEKHNOLOGII)

Các câu hỏi về bán hàng và hỗ trợ hãy liên hệ thành phố
Bạn hãy đặt câu hỏi ngay bây giờ: